Udviklingsrejsen

Basisfilosofi   Konkret eksempel   Inspiration   70-20-10-nøglen   Let`s Play

Erfaring viser at kompetence- og organisationsudvikling ikke kan adskilles. Derfor anbefaler vi at gennemføre uddannelse, involvering og træning af større medarbejdergrupper, praksisnært på jobbet.

Traditionelle innovations- og uddannelses-tiltag med videnstilførsel, vidensdeling, efteruddannelse samt kvalifikationsløft står ofte alene og bliver ikke i tilstrækkelig grad fulgt op af nødvendige handlinger, der bringer den nye viden i spil i organisationens rette kontekst.

Den interne kultur mangler ofte mod og forståelse til at igangsætte innovation, træning og implementering. Vigtigheden af ”Den sociale kapital” er ofte undervurderet som det nødvendige fundament og drivkraft. Vi vil med vore  udviklings- og læringsforløb starte med at fokusere på lærings- og samarbejdskulturen, relationerne og sammenhængskraften samt tilgang til innovation, træning og løbende forbedringer.

Kulturfokus handler bl.a. om trænings- og sparringskultur, innovationskraft og kunsten at løfte opgaverne på tværs af organisationer og afdelinger.

Vore udviklingsforløb vil gøre den enkelte medarbejders indsigt, indstilling, attitude og drivkraft styrende og dermed afgørende for udviklingen og væksten.

Alt for ofte ser vi designet uddannelse og kursusaktiviteter, der tager afsæt i primært at bidrage virksomheden med ny viden og færdigheder.

I sådanne designs oplever vi ofte, at der mangler det vi kalder “the missing link” nemlig fokus på træning, implementering og fokus på ændret adfærd og forbedrede resultater på bundlinjen. På godt dansk: Forbindelsen mellem design og bundlinje.

For at sikre en høj effekt af iværksatte aktiviteter skal vi kigge på sammenhængene imellem: 

Viden, færdigheder og kompetencer

Viden kan vi ikke bare “fylde” på den enkelte – viden er en tilstand hos den enkelte. Færdigheder trænes når vi omsætter viden til virkelighed. Kompetencer opnås via vedholdende fokus, sparring og træning.

6 forhold der gør vore udviklingsrejser til en succes 

  1. Vi inspirerer og træner “on the job” og får ALLE med
  2. Der designes en “game-plan” for træningen, der løber 6-12 måneder
  3. Vi sikrer sammenhæng  imellem viden, virkeligheden og virksomhedens udfordringer
  4. Vi starter med den interne kultur – Let´s Play faktoren og den sociale kapital
  5. Vi introducerer let tilgængelige interne udviklingsværktøjer – Vi starter fælles fokus, dialogen og relationstræningen
  6. Lad os inspireres af sportsudøverne, der bl.a. er dygtige til: At finde gejsten, have fælles mål og give personlig feedback

“Nogle gange skal man have mod til at ødelægge den gode stemning”. Citat Hella Joof.

Basisfilosofi   Konkret eksempel   Inspiration   70-20-10-nøglen   Let`s Play