Lets play!

Basisfilosofi   Konkret eksempel   Inspiration   Udviklingsrejsen   70-20-10-nøglen

“Let´s Play modellen” er en unik og enkel tilgang til læring og udvikling.

Modellen bygger ovenpå forskning af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Samarbejde, tillid og retfærdighed (den sociale kapital) er ifølge NFA, nødvendige faktorer i alle succesfulde organisationer.

Let´s Play begreberne bidrager i praksis til at påvirke disse faktorer, så kulturen, sammenhængskraften, stemningen, viljen og resultaterne forbedres.

Let´s Play er et initialord, hvor forbogstaverne danner nye ord.

 

   • L – Loyalitet – Vi fokuserer på fællesskabet, den loyale opbakning til værdierne, aftalerne og kerneopgaverne
   • E – Engagement – Den fælles forståelse for energien, fremdriften, hjælpsomheden og videndelingen
   • T – Tilfredshed – Fokus på trivslen, motivationen og arbejdsglæden
   • S – Samarbejde – Har vi fælles mål? Løfter vi i flok? Har vi tillid til hinanden?
   • P – Positiv – Er stemningen i top med en høj grad af begejstring og evne til at heppe hinanden fremad?
   • L – Lytter – Lytter vi aktivt, eller skiftes vi bare til at tale? Er vi positive nysgerrige på hinandens hverdag?
   • A – Anerkender – Kan vi blive bedre til at rose og anerkende hinanden?
   • Y – Yes attitude – Hvordan viser vi viljen til at ville lykkes? Bidrager vi med energi til hinanden?

Basisfilosofi   Konkret eksempel   Inspiration   Udviklingsrejsen   70-20-10-nøglen