Konkret eksempel

 

Basisfilosofi   Inspiration   Udviklingsrejsen   70-20-10-nøglen   Let`s Play

Her et eksempel på en “udviklingsrejse” over 6 -12 måneder: (Vi tilretter efter dine behov)

 • Indledende digital analyse – Indsigt i op til 18 udvalgte vækst-indikatorer
 • Forberedende og indledende opgave til alle deltagere
 • Op til 10 Pit Stop´s træningssamlinger, á 3-4 timer
 • Ugentlige praksisnære dilemmaer til dialog, parvis eller i gruppen
 • Individuel sparring på personlige indsatsområder og løbende opgaver
 • Løbende fokus og status på aftalte indsatsområder – og handleplaner

Afsluttende digital analyse på disse 9 udvalgte indikatorer:

Effekt  / Udbytte:

 • Ny virksomhedskultur præget af løbende læring, energi og engagement, vil opleves i dagligdagen.  “Let´s Play” faktoren 
 • Den sociale kapital øges med min. 10% (Social kapital: Oplevet Samarbejde, tillid og retfærdighed i organisationen). Ifølge Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø er en høj grad af social kapital, basis forudsætninger for virksomheder med succes 
 • Fremmøde-procent/sygefraværet forbedres
 • Tydelig fremdrift på 3 overordnede og aftalte interne udviklingsmål
 • Fælles mål og tilgange til at understøtte de mange nye initiativer der løbende bringes i spil
 • Grupperne/afdelingerne vil få flere fælles værktøjer til at ”holde ild i gejsten” og Spil hinanden bedre®
 • Forbedret effektivitet & bundlinje for virksomheden

Basisfilosofi   Inspiration   Udviklingsrejsen   70-20-10-nøglen   Let`s Play