Inspiration

Basisfilosofi   Konkret eksempel   Udviklingsrejsen   70-20-10-nøglen   Let`s Play

Det triolektriske fodboldspil blev opfundet af den verdensberømte danske kunstner Asger Jorn. Metoden er bla. blevet brugt af den spanske topfodboldklub Athletico Bilbao! Metoden har vist sig effektiv til samarbejdstræning langt ud over fodboldens verden.

Spillet udsprang af de tanker, Jorn gjorde sig om samfundet og som gennemsyrede store dele af hans kunst. Han illustrerende tankerne ved at opfinde et fodboldspil, som skal spilles af tre hold på en bane med tre mål, hvor det handler det om at indgå alliancer, se muligheder samt udvikle og nyttiggøre dynamikker.

Treholdsfodbolden viser Jorns idéer om  en ”tredje kraft”, der kunne ophæve konfrontationen mellem mennesker. To hold, der spiller mod hinanden, spiller aggressivt, men sætter man et tredje hold på banen, opstår der en skiftende balance, som fremmer evnen til hele tiden at tænke nyt og orientere sig hen mod samarbejde.

Disse psykologiske faktorer ser vi også i organisatoriske sammenhænge, hvor udfordringer som: Manglende evne til at eksekvere de  besluttede strategier, kultur- og trivselsforskelle imellem afdelinger og  fagområder, “Silo-tænkning”  og “mig først” principper er fremherskende.

Disse udfordringer kan give sig til udtryk i manglende optimal performance, manglende tryghed til at bidrage, manglende forståelse for vigtigheden af at give feedback og træne såvel sig selv som teamet.

“Spil hinanden bedre®”-konceptet bygger på disse tanker og er et evidensbaseret træningsunivers, der bl.a. tager afsæt i forskning fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, ligesom teorier fra førende danske og amerikanske ledelses-tænkere er indeholdt i træning universet.

Basisfilosofi   Konkret eksempel   Inspiration   Udviklingsrejsen   70-20-10-nøglen   Let`s Play