Basis filosofi

Konkret eksempel   Inspiration   Udviklingsrejsen   70-20-10-nøglen   Let`s Play

  • Vi afholder ikke kedelige kurser men inspirerer og træner i praksis – gerne ude på virksomheden, med eksperimenterende udvikling – derfor udgør forretnings-simuleringer og øvelser grundstenen i alle vore aktiviteter

  • Alt forskning viser, at oplevelsen bedre forstås og bundfældes, når vi arbejder med eksperimenterende udvikling
  • Når dette sker, oplever vi organisationen/virksomheden i et nyt perspektiv

Teoretikerne er ikke enige…Nogle peger på at “kunden er kongen” og dermed den vigtigste og andre peger på medarbejderne.

Men sandheden skal nok findes et helt andet sted, det handler nemlig om at det skal give mening – for at engagere sig og brænde for opgaverne, så skal “sagen” være så stærk, at den giver mening.

Vi skal ikke have NOGEN i centrum. Vi skal have NOGET i centrum. Noget der er så stærkt, at det tiltrækker både kunder og medarbejdere. En tiltrækning, der gør tilknytningen så stærk, at alle føler sig i centrum. Alle sammen. Kunder, medarbejdere, investorer, leverandører. Alle er vigtige og alle skal føle sig vigtige. De skal vide, at de  har en vigtig rolle at spille for virksomheden, og opleve at være del af “noget større”. Og det ”noget”, de danske ledere skal sørge for at have i centrum, er virksomhedens “tyngdepunkt”.

Der skal være overensstemmelse mellem det du kan, det du vil og det du tror på. Og det skal være tydeligt i alt, hvad du siger og gør. Ellers bliver det meget svært,  på den lange bane, at nå de ønskede mål. (Uddrag af artikel af Søren Schnedler)

Baggrund og sammenhænge mellem kurser, uddannelse og effekt

De amerikanske forskere Mooney og Brinkerhoff har gennemført en række undersøgelser, og de viser, at før- og efter faktorerne, er af afgørende betydning, for effekten og nytteværdien af kurser og uddannelser.

Vi kalder det 40 – 20 – 40 reglen – Før-Under-Efter

”Skal man sikre den største effekt, bør man bruge 40 procent af sin energi før kurset, 40 procent efter og kun omkring 20 procent på at gennemføre selve undervisningsforløbet”. Citat:  Bent Gringer, fra Statens Center for Kompetenceudvikling

Vi siger, at der er fem forudsætninger for effektfuld udvikling og bedre bundlinje:

  1. Kultur, vaner, mønstre, holdninger, mod og vilje, bearbejdes løbende
  2. Enkle værktøjer introduceres, så de understøtter såvel den nye viden i virkeligheden som den nødvendige kultur-bearbejdning
  3. Forlæng læringsrejsen, således den starter tidligere og først slutter når de påtænkte personlige læringsmål er opnået – typisk op til 6-12 mdr. senere
  4. Løbende sparring, træning, inspiration, opbakning og fokus
  5. Fokus gør forskellen. Det vi fokuserer på, får vi mere af

Konkret eksempel   Inspiration   Udviklingsrejsen   70-20-10-nøglen   Let`s Play