70-20-10-nøglen

Basisfilosofi   Konkret eksempel   Inspiration   Udviklingsrejsen   Let`s Play

70-20-10 er nøglen til vækst via udvikling, læring og træning. Bag den kryptiske kode gemmer sig følgende erkendelse:

  • 70% af det vi lærer, lærer vi bedst på jobbet ved at arbejde med det, vi nu en gang skal lære
  • 20% af det vi lærer, lærer vi fra kolleger, nogen gange af chefen, men for det meste fra folk på samme niveau som os selv
  • 10% af det vi lærer, lærer vi som formaliseret instruktion

Det er ikke egentligt noget nyt – faktisk har det meste forskning peget i den retning de seneste 40 år. Det nye er snarere, at vi er begyndt at forstå, hvad det betyder i praksis i forhold til de mange trænings- og udviklingsprogrammer, der sættes i søen. Vi ved altså godt, hvad det er, der skal til – men det er ofte bare ikke, det vi gør.

Men når vi nu ved, at der er noget, der hedder 70-20-10, giver det så mening at løse den udfordring ved at sende en masse mennesker på kurser og efteruddannelse? Eller er det på tide, at vi tænker helt anderledes – og træne mere end undervise?

De 70 %

På jobbet er vi nødt til at tænke læring som en del af jobbet. Dvs. den måde vi strukturerer jobbet på, skal give mulighed for læring. Måden vi belønner på, skal reflektere vigtighed af kontinuerlig læring: Jeg er kun god til mit job, hvis jeg både når mine mål og udvikler mig. Men udvikling er noget, der sker, mens jeg arbejder, og er ikke noget der tilføres eksternt (udvikling bliver i høj grad også den enkeltes eget ansvar). I en verden under hastig forandring er jobbet og læring integreret ellers kommer læring altid til at halte efter virkeligheden.

De 20 %

Når vi er sammen med kolleger, skal vi ikke spilde den dyrebare tid med at lytte til ‘indlæring’. Vi skal bruge så meget som muligt af den tid til at lære af hinanden, dvs. erfaringsudveksling, refleksion og fordybelse.

De 10 %

Hvad så med den formelle læring og uddannelse, som folk har brug for – de sidste 10%?

På en konference i Denver, arrangeret af Association for Talent Development (ASTD), stod det meget klart, at når det drejer sig om voksenlæring, så er det helt store paradigmeskift inden for træning og udvikling, at den formaliserede instruktion flytter fra ”klasseværelset” og ud på internettet – en tendens Corona-krisen formentlig vil forstærke. Ikke bare som e-learning, men i meget højere grad som mobil læring. Den formaliserede del af læringen bliver brudt ned til små bidder, som den der skal lære, kan trække på, når han/hun står i en situation på jobbet og har brug for at få tilført mere viden om det, medarbejderen lige præcist er i gang med her og nu. Det bliver ‘just-in-time’ læring – noget vi trækker frem til lejligheden , når vi skal bruge det (pull), frem for noget der krænges ned over ørene på folk, uanset om de står og skal bruge det eller ej (push). ASTD er en amerikansk non-profit forening, der betjener dem, der udvikler talent på arbejdspladsen.

70-20-10 princippet er således ikke længere et ‘akademisk’ koncept. Det er en praktisk rettesnor for, hvordan vi opnår de bedste læringsresultater. Derfor tilbyder vi træningspakker med mindre fokus på teori og PowerPoints men mere fokus på virksomhedens konkrete udfordringer og let tilgængelige værktøjer, der undertsøtter implementeringen.

På førnævnte ASTD konference blev dette fremhævet som “Best Pratice”, nemlig at en af de tre vigtigste trends indenfor træning og udvikling og voksenlæring. (Redigeret artikel, frit efter M. Hohnen, Leadership Coach))

Basisfilosofi   Konkret eksempel   Inspiration   Udviklingsrejsen   Let`s Play